Konsola Kupca

Nowoczesny system do zarządzania siecią sklepów

 

Jak to działa ?

Konsola Kupca jest rozwiązaniem przeznaczonym dla sieci sklepów. W połączeniu z oprogramowaniem PC-Market 7 pracującym w sklepach lub w lokalnych centralach rozwiązanie takie zapewnia pełną centralizację sieci. Jest to rozwiązanie zarówno dla sieci sklepów, które posiadają sklepy własne jak również sklepy pracujące w modelu franczyzowym.

Konsola Kupca zarządza kartotekami towarowymi, cenami, promocjami. Schemat działania sieci sklepów zarządzanej przez program Konsola Kupca:

Konsola Kupca – jest to system do obsługi centrali sieci sklepów. Dzięki swojej uniwersalności Konsola Kupca umożliwia zbieranie danych i zarządzanie różnymi typami sklepów, suprmarketów i punktów handlu detalicznego oraz zapewnia wymianę danych z zewnętrznymi systemami ERP.

Konsola Kupca umożliwia centralne zarządzanie listą towarów oraz cenami. Wykazy centralne pozwalają na szybkie porównanie aktualnych cen, ilości itd na poszczególnych sklepach. Centrala może m.in.:

  • zablokować przyjęcie na sklepie w cenie innej, niż wynegocjowana z dostawcą
  • zablokować przyjęcie na sklepie od dostawców innych, niż zakontraktowani
  • narzucić ceny detaliczne
  • wycofać towar z oferty.


Konsola Kupca umożliwia centralne zarządzanie listą kontrahentów. Kontrahent wprowadzony w centrali zostanie automatycznie rozprowadzony po bazach wszystkich sklepów. W centrali można sprawdzić, jak wyglądają obroty z dostawcą lub producentem towaru.

Konsola Kupca umożliwia centralne zarządzanie kartami stałego klienta i systemem lojalnościowym. Centrala posiada możliwość analizy wszystkich wizyt klienta, może naliczać punkty klientowi, ustalać indywidualne rabaty dla klienta i reguły, wg których te rabaty mają być naliczane.

Konsola Kupca obsługuje centralne zamówienia i dostawy. Centrala może odbierać ze sklepów zamówienia, następnie na ich podstawie generować zbiorcze zamówienia do dostawców.

Konsola Kupca wyposażona jest w system analiz i raportowania: analizuje m.in. współpracę z dostawcami i producentami, stany towarów, sprzedaż, ceny, marże i wiele innych parametrów ułatwiających kontrolę nad działalnością handlową.

 

1.Konsola Kupca – Centrala Sieci Sklepów wyposażonych w PC-Market 7 – wersja 1-stanowiskowa    

4500 zł

2. Konsola Kupca – Centrala Sieci Sklepów wyposażonych w PC-Market 7 – wersja 5-stanowiskowa

6000 zł

3. PC-Market 7 – Dopłata do obsługi sklepu w sieci (moduł obowiązkowy dla każdego sklepu PC-Market w sieci)

550 zł

4. Konsola Kupca – Hurtownia Danych    

tel.

5. Konsola Kupca – System Lojalnościowy i Promocyjny PC-Loyalty – moduł centralny

1500 zł

6. Konsola Kupca – Standardowy centralny interfejs FK    

1500 zł

7. Konsola Kupca – Standardowy centralny interfejs do generowania przelewów bankowych

1500 zł

8. Konsola Kupca – Centralny Generator Zamówień 1500 zł
9. Konsola Kupca – Centralny Importer Kursów Walut 1500 zł

 

Więcej informacji na stronie producenta: